ENDOKRINOLOGIJA

• Specijalistički pregledi iz oblasti endokrinologije
(endokrinologija, dijagnoza i lečenje endokrinog sistema)interna-medicina