INTERNA MEDICINA

Interna medicina je grana i specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Magnet Medic System poseduje VIVID 7 jedan od najsavremenijih ultrazvucnih kardio aparata. Doktor interne medicine koji se naziva i "internista" tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe. I ako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo pojedinačne organe.

 
Iz oblasti interne medicine možemo pružiti sledeće usluge:

• Specijalistički pregledi iz oblasti kardiologije
(kardiologija, dijagnoza i lečenje srca i krvnih sudova)

• Specijalistički pregledi iz oblasti gastroenterologije
(gastroenterologija, dijagnoza i lečenje organa za varenje)

• Specijalistički pregledi iz oblasti endokrinologije
(endokrinologija, dijagnoza i lečenje endokrinog sistema)

• Specijalistički pregledi iz oblasti reumatologije
(reumatologija, dijagnoza i lečenje reumatskih bolesti)

• Specijalistički pregledi iz oblasti pulmologije
(pulmologija, dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje)

• EKG 12-kanalni

• Ultrazvuk srca (ehokardiografija)

 

Dijagnoza se u početku zasniva na anamnezi (medicinski intervju) i kliničakom pregledu. U toku razgovara lekar mora biti obučen da navede pacijenta da mu opiše tegobe. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratoriskoj diagnostici, metodama vizualizacije rentgen diagnostika, ultrazvuk, CT, NMR ili ukoliku je potrebno različite interventne procedure). Dijagnoza se nekad postavlja tek nakon biopsije patološki izmenjenog tkiva i njegove histopatološke obrade.interna-medicina