MAGNETNA REZONANCA MALE KARLICE

Ovim pregledom se obuhvataju organi male karlice: mokraćna bešika, rektuma,jajnici, materica, vagina (kod žena) prostata I semeni vezikuli (kod muškaraca).

Patološki procesi koji se najbolje uočavaju snimanjem mr male karlice su: tumorske pomene,ciste,anomalije,infiltrativne lezije,patološke lezije u analnom otvoru (fisure I fistule), cistične promene na jajnicima, miomi u materici, benigna uvećanja prostate i tumorske promene, praćenje stanja male karlice nakon histerektomije i drugih hiruških inervencija.

Ova vrsta pregleda se najčešće radi sa aplikacijom kotrastnog sredstva radi boljeg uočavanja promena koje se mogu naći na organima male karlice.

Pregledi koje mozete obaviti kod nas:
MR Male Karlice
MR Kostiju Karlice i Kukova
magnetna rezonanca mala karlica