MAGNETNA REZONANCA STOPALA

Specijalnim ’ortopedskim’ kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi) omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura i detekcija suptilnih patoloških promena (oštećenja). MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz ligamenata unutar zglobova.

Pregledi koje mozete obaviti kod nas:
MR Kolena
MR Šake
MR Lakta
MR Stopala
MR Ručnog zgloba
MR Ramena
magnetna rezonanca stopala