PEDIJATRIJA

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece od rođenja do adolescentnog doba. Sastoji se iz više subspecijalnosti, a najbolje stručnjake iz svake oblasti možete pronaći upravo u dijagnostičkom centru Magnet Medic System.

 
Iz oblasti pedijatrije možemo pružiti sledeće usluge:

• Specijalistički pregled pedijatra
• Specijalistički pregled pedijatra sa spirometrijom
• Spirometrija
• Ultrazvučni pedijatrijski pregled
• Rad sa diplomiranim defektologom
• Rad sa logopedom
• Dostupnost laboratorijske dijagnostike za decu čitavog dana

 

U dijagnostičkom centru Magnet Medic System bavimo se preventivnom i opštom pedijatrijom. Takodje i savetovalište za bebe i u okviru lečenja aspiracija nosnog sekreta.

 
Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci:

• Praćenje rasta i razvoja
• Vakcinacija po kalendaru vakcinacije
• Sistematski pregledi pri upisu u školu i vrtić
• Ultrazvučni skrining kukova u prvoj godini života
• Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi
• Kompletna dijagnostika (hematološke, biohemijske i mikrobiološke analize, rentgen, ultrazvuk)
• Terapija

 
Opšta pedijatrija je usmerena ka bolesnoj deci:

• Pregled pedijatra
• Kompletna dijagnostika (hematološke, biohemijske i mikrobiološke analize, rentgen, ultrazvuk)
• Terapijapedijatrija