PULMOLOGIJA

• Specijalistički pregledi iz oblasti pulmologije
(pulmologija, dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje)interna-medicina