REUMATOLOGIJA

• Specijalistički pregledi iz oblasti reumatologije
(reumatologija, dijagnoza i lečenje reumatskih bolesti)interna-medicina