Stručni tim

Magnet Medic System

STRUČNI TIM

Precizna i pravovremena dijagnoza je uvek prvi korak u brizi za Vaše zdravlje. Naš tim u Magnet Medic System dijagnostičkom centru Vam je uvek na raspolaganju da dođete do dijagnoze na potpuno brz, efikasan i bezbedan način. Pravilna i pravovremena dijagnoza kao i stručno praćenje pacijenata kroz terapije, čine maksimalnu verovatnoću potpunog ozdravljenja - zdravlje nema cenu.

-

Neurologija | Psihijatrija | Radiologija | Interna medicina i kardiologija | Ortopedija | Ginekologija | Dermatologija | Urologija | Pedijatrija | Pulmologija | ORL | Endokrinologija | Nefrologija | Opšta medicina

Neurologija

Dr Ranka Grujičić Magnet Medic System Kraljevo

Dr Ranka Grujičić

Lekar specijalista neurologije

Dr Zoran Pantović

Lekar specijalista neurologije
Dr Ana Ilić Magnet Medic System Kraljevo

Dr Ana Ilić

Lekar specijalista neurologije

Psihijatrija

Dr Gordana Mitrović

Lekar specijalista psihijatrije

Dr Suzana Đorđević

Lekar specijalista psihijatrije

Radiologija

Dr Jovana Vukašinović

Lekar specijalista radiologije

Dr Mirjana Mišić

Lekar specijalista radiologije

Dr Miroslav Milenković

Lekar specijalista radiologije

Dr Ljubiša Đoković

Lekar specijalista radiologije
Dr Igor Sekulić Magnet Medic System Kraljevo

Dr Igor Sekulić

Lekar specijalista radiologije

Interna medicina i kardiologija

Dr Njegoš Kaličanin Magnet Medic System Kraljevo

Dr Njegoš Kaličanin

Lekar specijalista interne medicine - subspecijalizacija kardiologije

Dr Ljubomir Stefanović

Lekar specijalista interne medicine - subspecijalizacija reumatologije

Dr Ana Petruševski

Lekar specijalista interne medicine - subspecijalizacija infektologije

Dr Ivan Simić

Lekar internista - interventni kardiolog

Ortopedija

Dr Vasilije Kljajević Magnet Medic System Kraljevo

Dr Vasilije Kljajević

Lekar specijalista ortopedije i traumatologije
Dr Predrag Nikolić Magnet Medic System Kraljevo

Dr Predrag Nikolić

Lekar specijalista ortopedije

Ginekologija

Dr Tereza Čkovrić Magnet Medic System Kraljevo

Dr Tereza Čkovrić

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dermatologija

Dr Olivera Rsovac Magnet Medic System Kraljevo

Dr Olivera Rsovac

Lekar specijalista dermatologije

Urologija

Dr Ljiljana Đorđević Ivanović

Lekar specijalista urologije

Pedijatrija

Dr Katarina Pavlović Magnet Medic System Kraljevo

Dr Katarina Pavlović

Lekar specijalista dečije pulmologije

Pulmologija

Dr Dragan Jovančević

Lekar specijalista pneumatofiziologije

Otorinolaringologija

Dr Biljana Medar Magnet Medic System Kraljevo

Dr Biljana Medar

Lekar specijalista otorinolaringologije

Endokrinologija

Dr Tatjana Ilić

Lekar specijalista endokrinologije

Nefrologija

Dr Bisa Milićević

Lekar specijalista nefrologije

Opšta medicina

Dr Nada Bojović

Lekar specijalista opšte medicine

Dr Miroslav Daničić

Lekar specijalista opšte medicine